Nasza oferta

Praktyki realizujemy w dynamicznie rozwijającej się przemysłowo Ostrawie w Republice Czeskiej.

Praktyki zawodowe

Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Uczniowie spędzają na praktykach od 6 do 8 godzin dziennie, wykonując pod okiem specjalistów i fachowców typowe dla danego zawodu czynności. Wpływa to bardzo korzystnie na faktycznie nabywaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Na bieżąco monitorujemy przebieg praktyk i przekazujemy informacje na ich temat koordynatorowi oraz opiekunowi. 

Dla wybranych kierunków organizujemy również staże w grupach warsztatowych, polegające na zajęciach praktycznych pod nadzorem instruktora zawodu z możliwością odbycia wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach. Mnogość firm usługowych i przemysłowych oraz nasza współpraca z nimi pozwala nam realizować staże w wielu zawodach i dla bardzo wielu kierunków kształcenia. 

Zaletą organizowanych przez nas praktyk jest zakwaterowanie blisko polskiej granicy. Dzięki temu, uczniowie nie doznają „szoku kulturowego” i poczucia wyobcowania w nowym środowisku. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy praktyk zintegrowali się z kulturą czeską w kontekście społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Staże to również okazja na poznanie specyfiki pracy za granicą i nawiązywanie kontaktów z pracodawcami. 

Hotelarstwo

Gastronomia

Mechanika pojazdowa

Zawody kolejowe

Leśnictwo

Rolnictwo

Architektura krajobrazu

Fryzjerstwo

Informatyka

Elektryka

Logistyka

Reklama i poligrafia

Ekonomia

Ślusarstwo

Nie widzisz interesującej Cię branży?
Nic straconego!
Skontaktuj się z nami