W szkole była to teoria, na stażu – praktyka

W szkole była to teoria, na stażu – praktyka

Wywiad z Aleksandrą Nowak, stażystką w firmie reklamowej “Lavigo”

 

– W jaki sposób dowiedziała się Pani o projekcie?

O projekcie dowiedziałam się przypadkiem. Gdy wróciłam po krótkiej nieobecności w szkole, koleżanka przekazała mi informację, że organizowany jest projekt stażowy. Wypełniłam właściwie tylko dwa dokumenty. Gdy już dostałam informację, że udało mi się zakwalifikować, kolejno przeszłam badanie lekarskie i szkolenie BHP.

– Interesuje się Pani reklamą?

Wybrałam tę firmę nie bez powodu. Podjęłam taką decyzję przez wzgląd na to, że uczęszczam do klasy o profilu technik organizacji reklamy. Bardzo chciałam dostać się na staż do tej firmy i – jak widać – udało mi się.

– Jakie są Pani wrażenia ze stażu? Czym się Pani zajmowała?

Było bardzo przyjemnie, szczególnie że  od początku mieliśmy możliwość uczenia się wszystkiego od podstaw. Jest to bardzo ważne, ponieważ w szkole bardziej skupialiśmy się na teorii, a tutaj była sama praktyka. Bardzo miłym zaskoczeniem było to, że od początku zostałam powitana bardzo przyjaźnie. Od razu wszystko dokładnie zostało mi wytłumaczone, dzięki czemu z tygodnia na tydzień było coraz lepiej. Na początku czułam się troszkę zagubiona, ale dzięki pracodawcom i współpracownikom wszystko stało się dużo łatwiejsze. Można powiedzieć, że każdy dzień w pewnym sensie był inny, ponieważ rodzaj zamówień determinował to, jaką pracę mieliśmy do wykonania w danym dniu. Przede wszystkim większą część czasu zajmowało mi projektowanie danego zamówienia. Wszystko ma swoją kolejność.

– Co może dać taki staż młodemu człowiekowi, który wkracza na rynek pracy?

Niezaprzeczalną kwestią jest to, że dzięki stażowi nabyłam więcej umiejętności i doświadczenia. Dlatego jestem pewna, że teraz moje szanse na znalezienie dobrej pracy wzrosły. Staż dał mi możliwość bycia świadkiem wykonywania wielu projektów oraz zdobycia wiedzy na temat tego, jak realizacja projektu wygląda od początku do końca. W firmie, w której odbywałam staż, naprawdę wiele się nauczyłam. Mówiąc na przykładzie: w szkole pracowaliśmy na programie Corel i dopiero dzięki stażowi wiem, że były to niezbędne podstawy. Podczas stażu wytłumaczono nam jak korzystać z tego programu, bez niego praca byłaby niemożliwa. Na co dzień ten program jest absolutną podstawą każdej osoby, która chciałaby pracować w reklamie.

– Jakie znaczenie miał ten staż dla Pani?

Takie staże są bardzo ważne szczególnie dla osób w moim wieku. Z własnego doświadczenia wiem, że będąc na stażu i widząc jak praca w moim zawodzie w rzeczywistości wygląda, mam pewien obraz na przyszłość na temat tego, czy sprawdzę się w tej branży. Jest to bardzo ważne dla mnie, bo wpłynie na decyzję o wyborze kierunku studiów i czy nadal tym kierunkiem będzie reklama czy też nie.