снимки

Нашите чираци на работа

Механика превозно средство

Praktyki zawodowe u pracodawców w Ostrawie.

железопътна работа

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

гастрономия

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

работа в хотел

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

селско стопанство

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

горско стопанство

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

логистиката

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

фризьорство

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

фотография

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

Информатика

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.

градинарство

Стажове при работодатели в Острава, Чехия.