Нашата оферта

Осъществяваме стажове в динамично развиващата се индустриална Острава в Чешката република.

Стажове

Пътуванията могат да траят от 2 седмици до 12 месеца. Учениците прекарват по 6 до 8 часа на ден за стажове, извършвайки дейности, типични за дадена професия под наблюдението на специалисти и професионалисти. Това има много положителен ефект върху действително придобитите знания, умения и опит. Наблюдаваме текущо противочането на стажовете и предоставяме информация за тях на координатора и надзора.

Множеството от сервизни и промишлени компании и сътрудничеството не с тях не позволява да се извършват стажове в много професии и за много области на образованието.

Предимството на организираните от нас стажове е разположено близо до полската граница. Благодарение на това учениците не изпитват „културен шок“ и чувство за отчуждение в новата среда. Нашият екип полага всички усилия, за да гарантира, че участниците на етапа се интегрират в чешката култура в социален, образователен и професионален контекст.

Благодарение на програмата „Еразъм +“ чираците могат да придобият практически трудов опит в чудебина. Стажовете също са възможност да се запознаят със спецификата на работа в чужбина и да атановят.