PROČ STOJÍ ZA TO STÁT SE NAŠÍM PARTNEREM?

VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s námi prostřednictvím přijímání stážistů to je pro naše partnery možnost vzdělávat potenciální zaněstnance v souladu se svýmí skutečnými požadavky a individualními preferencemi.

LIDÉ

Naši stážisté to jsou lidé na začátku své profesní kariéry. Nemají ještě příliš mnoho zkušeností, ale s ohledem na svůj mladistvý věk rychle přijímají nové myšlenky a dokážou být skutečnou podporou v činnosti našich partnerů.

A happy tourist woman enjoys the panoramic view from a hill over the city of Prague, Czech Republic, on a sunny day

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

Příjem mladých lidí na odbornou praxi pozitivně působí na celkový pohled na spolupracující firmy spolupracujících s námi. Naši partneři tím prohlubují svoji věrohodnost na pracovním trhu, jsou vnímány jako firma otevřená spolupráci.

REKLAMA

Dodatečnou přídanou hodnoutou pro naše partnery je možnost prezentace vlastní společnosti a vlastních služeb v našich společenských médiích, propagačních materiálech vydávaných naší společností.

PODÍVEJTE SE NA NAŠE STÁŽISTY PŘI PRÁCI

Naši partneři: