Praktyki zawodowe w Czechach

LOKALIZACJA

Praktyki realizujemy w Ostrawie w Republice Czeskiej oraz w miastach położonych blisko polskiej granicy, w zależności od kierunku kształcenia grupy.

TRANSPORT

Stażyści otrzymują bilet miesięczny na komunikację miejską, by w czasie wolnym swobodnie poruszać się po mieście oraz korzystać z jego uroków i atrakcji.

A happy tourist woman enjoys the panoramic view from a hill over the city of Prague, Czech Republic, on a sunny day

ATRAKCJE

W czasie mobilności stażyści realizują program kulturowy, obejmujący wycieczki do Pragi i Brna, a także zwiedzanie okolicznych zabytków i atrakcji.

JĘZYK

Oficjalnym językiem jest język czeski. W wielu miejscach porozmawiamy w języku angielskim, a także w polskim, ze względu na bliskość polskiej granicy.

Zobacz naszych stażystów przy pracy

Partnerzy: