Morawska Ostrawa (Moravská Ostrava):
– Rynek (Plac Masaryka) – częściowo otoczony przez kamienice z XIX i początku XX w.;
– Stary Ratusz (obecnie Muzeum Ostrawskie) – pierwsza wzmianka pochodzi z 1539; starą wieżę (z zegarem od XVI w.) przebudowano w stylu barokowym, a w XIX w. dobudowano dwie przybudówki;
– Dom Mikeska – secesyjna kamienica z 1902, w przeszłości „Café Habsburg”, potem kawiarnia „Praha”, obecnie dom książki;
– Most Miloše Sýkory nad rzeką Ostrawicą z 1913, cudem uratowany przed wysadzeniem podczas II wojny światowej;
– Czeski Dom Narodowy (obecnie Teatr Jiřího Myrona) – mieszany styl neobarokowy
i neorenesansowy, w latach 80. wyremontowany od zewnątrz po pożarze z 1976;
– Dom Polski w Ostrawie – z lat 1899-1901 zbudowany ze składek miejscowych Polaków pod nadzorem architekta Stanisława Bandrowskiego z Krakowa; związki z Polską symbolizują piastowskie orły i wmurowane kamienie z murów obronnych Krakowa, ul. Poděbradova 53;
– Kościół parafialny św. Wacława – najstarsza świątynia w Ostrawie, którego początki sięgają XIII w. Po pożarze odbudowany w XIV w.; pierwotnie gotycki, w XIX w. przebudowany w stylu klasycystycznym;
– Katedra Boskiego Zbawiciela z 1889, najbardziej charakterystyczny kościół dzielnicy, od 1996 siedziba diecezji ostrawsko-opawskiej;
– Teatr Antonína Dvořáka (dawniej Narodowy Teatr Morawskośląski) z lat 1906-1907, wybudowany w stylu neobarokowym, w późniejszych latach kilkukrotnie przebudowany;
– Dom Książki Librex – funkcjonalistyczny dom handlowy z 1928 r.;
– Dom „Slavia” – zachowany w nienaruszonym stanie secesyjny budynek (dawniej hotel) z 1898, zaprojektowany przez Otokara Böhma;
– Kościół ewangelicki z 1907, wybudowany w stylu holenderskiego renesansu, obecnie służy Śląskiemu Kościołowi Ewangelickiemu Augsburskiego Wyznania oraz Ewangelickiemu Kościołowi Czeskobraterskiemu;
– Modernistyczny Nowy Ratusz z 1930 z wnętrzami w stylu funkcjonalizmu; jest to największy kompleks ratuszowy w państwie, posiadający wieżę o wysokości 85 metrów, na której znajduje się punkt widokowy; jest to najwyższy ratusz w Czechach;
– Wieża wydobywcza szybu Jindřich (Henryk); szyb pochodzi z 1846, natomiast wieża i budynek z 1913;
– Zabudowania browaru „Ostravar” z początku XX w. (działa tam muzeum).

Śląska Ostrawa (Slezská Ostrava – od 1919, Polska Ostrawa/Polská Ostrava do 1919):
– Zamek, którego początki sięgają XIII, obecnie w większości zrekonstruowany;
– Ratusz z 1911-1913;
– Barokowy kościół św. Józefa z XVIII, cel licznych pielgrzymek;
– Wieża ciśnień z 1909.

Hrabowa (Hrabová):
– Drewniany kościół św. Katarzyny – zrekonstruowany po pożarze z 2002, oryginał pochodził
z XVI w.

Mariańskie Góry (Mariánské Hory):
– Neobarokowy kościół parafialny królowej Maryi Panny, wybudowany w latach 1905-1908;
– Kolonia robotnicza z początku XX w.

Poręba (Poruba):
– Pałac z 1573, później przebudowany, zachowały się elementy renesansowe;
– Osiedle w stylu realnego socjalizmu z lat 50 i 60 XX w., od 2003 miejski obszar zabytkowy;
– Kościół św. Mikołaja, którego początki sięgają XV. Obecny wygląd z początku XX w.

Przywóz (Přívoz):
– Neogotycki kościół Niepokalanego Poczęcia z 1899;
– Dawny ratusz, obecnie archiwum miejskie z XVIII w.

Witkowice (Vitkovice):
– Kompleks huty „Witkowice” (dawniej „Rudolf”) oraz kopalni Hlubina z XIX w., od 2002 zabytek myśli technicznej, od 2008 na liście Dziedzictwa Europejskiego;
– Zespół zabudowań przemysłowych z XIX w.: kolonie robotnicze, ratusz, koszary, hale, pływalnie, hotel zakładowy – zaprojektowane przez architektów wiedeńskich;
– Ratusz z 1902;
– Neogotycki kościół św. Pawła z 1886; stojąca obok wieża była pierwotnie przeznaczona do celów przeciwpożarowych.

Inne atrakcje turystyczne:
– Nowy ratusz z tarasem widokowym wybudowany w 1930,
– Ogród zoologiczny, założony w 1951,
– Park miniatur „Miniuni”,
– Teren wystawowy Černá louka, w którym znajduje się m.in. akwarium morskie,
– Muzeum Straży Pożarnej,
– Muzeum Górnictwa w dzielnicy Pietrzkowice (Petřkovice) oraz udostępniona do zwiedzania nieczynna kopalnia Michał w Michałkowicach,
– Planetarium i obserwatorium astronomiczne,
– Narodowy pomnik przyrody „Wzgórze Landek”.