Praktyki zawodowe

 Przykłady realizowanych praktyk dla młodzieży

Hotelarstwo

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez praktykantów należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego – praca na recepcji, sprzątanie i przygotowywanie pokojów, pomoc w kuchni, służba piętrowa, obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego oraz planowanie różnego rodzaju usług  i wydarzeń hotelarskich. Młodzież ma szansę zobaczyć jak wygląda codzienna praca oraz organizacja zadań w dużym przedsiębiorstwie hotelarskim.

Gastronomia

Uczniowie na tym kierunku wykonują zadania zawodowe związane z planowaniem i organizowaniem żywienia. Podczas stażu uczą się przygotowywać posiłki – śniadania, obiady, kolacje, desery, a także potrawy dietetyczne np. posiłki wegetariańskie. W trakcie pracy zdobywają umiejętności sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Stosują techniki nakrywania stołu i uczą się współpracować w zespole.

Mechanika pojazdowa

Młodzież odbywa praktyki w warsztatach samochodowych, gdzie zajmuje się diagnozowaniem
i serwisowaniem różnego typu pojazdów mechanicznych. Pod profesjonalnym nadzorem opiekuna, uczniowie oceniają i ustalają stan techniczny pojazdów, montują oraz konserwują jego komponenty, a także wykonują naprawy i wymiany zepsutych lub wadliwych części. Podczas pracy uczą się samodyscypliny i niezależności, które są niezbędne w codziennej pracy mechanika.

Informatyka

Młody technik informatyk odbywa praktyki w firmie informatycznej, specjalizującej się w serwisie, diagnostyce i recyklingu sprzętu komputerowego. 

W ramach praktyk, stażyści serwisują laptopy i komputery typu PC. Wykonują konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalują oraz obsługują programy. Uczniowie uczą się również szczegółowej rozbiórki sprzętu komputerowego na kolejne podzespoły i segregacji części do późniejszego recyklingu.

Zawody kolejowe

Uczniowie kształcący się w zawodach kolejowych odbywają praktyki w PKP Cargo International. Podczas stażu zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z rozrządem składów pociągów, formowaniem składów pociągów, przygotowaniem tego typu pojazdów do jazdy oraz prowadzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej, gospodarowaniem taboru i jego obsługą. Stażyści zapoznają się z pracą osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego,  np. pracą dyżurnego ruchu, dyspozytora zakładowego, pracowników branży drogowej oraz branży automatyki.

Rolnictwo

Uczniowie na kierunku – technik rolnictwa, odbywają staż w czeskim gospodarstwie rolnym. Podczas praktyk wykonują zadania związane z chowem, pielęgnacją oraz żywieniem różnego rodzaju zwierząt gospodarskich, m.in. krów i owiec. Uczą się organizować i wykonywać prace związane 

z uprawą roli. Dokonują również podstawowych zabiegów kontroli roślin, starają się rozpoznać choroby lub szkodniki mogące zagrażać plonom w danym gospodarstwie.

Leśnictwo

Praktyki w zawodzie technik leśnik odbywają się na wolnym powietrzu w Lasach Państwowych Republiki Czeskiej, a także w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych. Młodzież ma szanse nabyć umiejętności w obrębie planowania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa. W trakcie praktyk prowadzą prace pomiarowe i inwentaryzacyjne w drzewostanach, sporządzają dokumentację materiałową, wykonują zadania związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych.